Back to All Events

35 Hrs ESSENTIAL ANATOMY OF YOGA with ED


190528 Workshop Ed Thai S XY.jpg

35 Hrs ESSENTIAL ANATOMY OF YOGA
with ED


10 – 14 Aug 2019
9:00 am - 5:00 pm

IMG_8772.jpg
พัฒนาการฝึกให้ก้าวหน้าขึ้นได้ด้วยการรู้จักร่างกายตัวเองให้มากกว่าเดิม!

หลักสูตรนี้จะแนะนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก กลไกการหายใจ และระบบประสาทของมนุษย์ในส่วนที่มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจการทำงานของร่างกายมนุษย์ในขณะฝึกอาสนะและปราณายามะ นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึกโยคะอาสนะให้สอดคล้องไปกับกลไกการทำงานของร่างกาย เพื่อให้เราสามารถพัฒนาการฝึกฝนได้โดยมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บน้อยที่สุด

หลักสูตร Essential Anatomy of Yoga ดำเนินหลักสูตรด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ ชั้นเรียนโยคะ การอภิปรายกลุ่ม และการบ้าน

IMG_4385.jpg

Training Schedule

Day 1: The Lower Limbs

 • ศูนย์รวมข้อต่อสะโพก เข่า และข้อเท้า และการเคลื่อนไหวของข้อต่อเหล่านี้

 • การใช้งาน ควบคุมสร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้กับข้อต่อต่าง ๆ ของระยางค์ล่างในขณะฝึกโยคะ

 • การฝึกอาสนะโดยมุ่งเน้นที่การทำงานของระยางค์ล่าง

Day 2: The Upper Limbs

 • ศูนย์รวมข้อต่อไหล่ ศอก และข้อมือ และการเคลื่อนไหวของข้อต่อเหล่านี้

 • การใช้งาน ควบคุมสร้างความมั่นคงและแข็งแรงให้กับข้อต่อต่าง ๆ ของระยางค์บนในขณะฝึกโยคะ

 • การฝึกอาสนะโดยมุ่งเน้นที่การทำงานของระยางค์บน


Day 3: The Spine

 • กระดูกสันหลังและลำตัว และการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง

 • การเคลื่อนไหวและการสร้างความมั่นคงให้กับแกนกลาง ลำตัว และคอในขณะฝึกโยคะ

 • การฝึกอาสนะโดยมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง


Day 4: The Breathing

 • ระบบหายใจและกลไกการหายใจของมนุษย์

 • ผลของการฝึกการหายใจที่มีต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

 • การฝึกอาสนะและปราณายามะ

Day 5: The Nerve

 • ระบบประสาท

 • ผลของการฝึกโยคะที่มีต่อระบบประสาท และการนำความรู้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาการฝึก

 • การฝึกอาสนะและปราณายามะโดยตระหนักรู้ถึงการเคลื่อนที่ของพลังงานภายในและการนำส่งข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

 • สรุปและทบทวน

Ed Namchai

Ed Namchai

ครูเอ็ด
ครูเอ็ดชนะการแข่งขันหลายรางวัลในประเทศไทยและระดับนานาชาติ ได้รับตำแหน่ง ‘Champion of Champions’ จากรายการ International Yoga Championship ในปี 2015 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และติดอันดับที่ 2 ของโลกในการแข่งขันโยคะอาสนะระดับนานาชาติปี 2011 ที่ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา และ 2016 ที่ปอร์เดโนเน ประเทศอิตาลี หลายปีบนเวทีโยคะทำให้ครูเอ็ดได้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับอาสนะผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจังต่อเนื่อง บวกกับความสนใจทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ครูเอ็ดจึงนำความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์มาต่อยอดการฝึกอาสนะได้อย่างลงตัว ชั้นเรียนของครูเอ็ดจึงเปี่ยมพลัง เต็มไปด้วยการทดลองและการเรียนรู้ และสนุกสนาน


Certification & CE Hours
ประกาศนียบัตรรับรองจะมอบให้กับผู้เข้าร่วมตลอดหลักสูตรและส่งการบ้านครบทั้งหมดเท่านั้น สำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตรที่ลงทะเบียนกับ Yoga Alliance จะสามารถนำชั่วโมงเรียนไปลงทะเบียนกับ Yoga Alliance ได้ด้วย ในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

 • 30 contact hours ในหมวดหมู่ Anatomy & Physiology (AP)

 • 5 contact hours ในหมวดหมู่ Techniques, Training & Practice (TTP)

IMG_6722.jpg


สมัครด่วน

ที่สตูดิโอ Yoga Elements หรือ LINE @yogaelements และ Facebook Messanger

17,500 บาท / 18,500* บาท
ราคาสมาชิก / *ราคาปรกติ