190810 Pose of AUG 001 1200x800 72.jpg

 POSE OF THE MONTH


“สิงหาคม”

วันสำคัญวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมคือ “วันแม่แห่งชาติ”

ทุกคนมีแม่ในความทรงจำของตัวเอง                           

มีแม่ในแบบฉบับของตัวเอง

แต่คุณลักษณะหนึ่งที่ “มนุษย์แม่” แทบทุกคนมีร่วมกัน คือการเป็นผู้หญิงที่ยอมสละความสบายของตัวเองเพื่อลูกของเธอ

อาสนะที่เรียกขานกันว่า “ไซด์แพลงค์” (side plank) หรือ “วสิษฐาสะนะ” (Vasisthasana) คือนิยามคำว่าแม่ในแบบของโยคะเอลลิเม้นท์ส

“ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังใช้มือข้างหนึ่งประคองตัวเธอเอง ราวกับว่าเธอกำลังแบกรับน้ำหนักของภาระทั้งหมดในชีวิตไว้ด้วยมือเพียงข้างเดียว ในขณะเดียวกันเธอก็ต้องใช้อีกมือหนึ่งเลี้ยงดูและนำพาลูกของเธอไปสู่จุดที่สูงที่สุด”

“วสิษฐาสะนะ” คำว่า “วสิษฐ์” ในภาษาสันสกฤตมีความหมายว่า ยอดเยี่ยม เป็นเลิศ ดีที่สุด และยังเป็นนามของปราชญ์ด้านโยคะหลายท่าน จึงเป็นอาสนะที่อุทิศแด่ฤาษีที่มีนามว่าวาสิษฐะ

วิธีการเข้าอาสนะ

1.   เริ่มต้นจากท่า Plank
플랭크 자세에서 시작합니다. 등과 힙 그리고 목선은 서로 일직선이 되도록 합니다.

master IG Pos of the Month01.jpg

2. หมุนส้นสองข้างไปด้านขวา ถ่ายน้ำหนักไปที่ขอบเท้าขวาก่อนจะกดขอบเท้าลงพื้น ยกเท้าซ้ายขึ้นวางทับบนเท้าขวา มือซ้ายจับสะโพกซ้ายหมุนเอาลำตัวขึ้นไปทางซ้ายในลักษณะหันข้าง หาสมดุลให้ร่างกายด้วยเท้าขวา ลำตัวด้านข้างและมือขวา
ตำแหน่งของมือเฉียงไปเหนือหัวไหล่เล็กน้อย ไม่อยู่ตรงใต้หัวไหล่

오른발 바깥쪽이 매트에 닿게 몸통과 다리를 천천히 왼쪽을 향하도록 돌려줍니다.
이때 왼다리는 오른다리 위로 왼손은 허리에 올립. 니다.

master IG Pos of the Month02.jpg

3. ออกแรงดึงกล้ามเนื้อรอบต้นแขนขวาขึ้นและกดฐานนิ้วมือขวาให้แน่น แล้วเหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบน
몸의 균형을 유지하며 왼팔을 천장으로 들어 올립니다. 손끝이 천장을 향하게 합니다.

master IG Pos of the Month03.jpg

4. สายตามองขึ้นไปที่มือด้านบน
고개를 천장쪽으로 돌려 왼쪽 손끝을 바라봅니다. 이 상태를 유지하며 깊게 호흡합니다.

master IG Pos of the Month04.jpg

5. ยกขาซ้ายขึ้นให้ลอยห่างจากขาขวา สำหรับผู้ฝึกที่มีประสบการณ์อาจใช้นิ้วโป้ง นิ้วชี้และนิ้วกลางล็อคนิ้วหัวแม่เท้าแล้วค่อยๆ ยกขาสูงขึ้น
엄지와 검지 그리고 중지 손가락을 이용하여 왼쪽 엄지발가락을 잡아줍니다. 호흡을 유지하며 천천히 왼발을 천장쪽으로 뻗어줍니다. 이때 오른쪽 힙이 바닥으로 떨어지지 않게하며 시선을 발끝으로 향하게 합니다.

master IG Pos of the Month07.jpg

ท่าดัดแปลงสำหรับผู้เริ่มฝึก

master IG Pos of the Month05.jpg

ท่าดัดแปลงสำหรับผู้มีประสบการณ์