Neti Pot / THB 300

Screen Shot 2018-08-14 at 19.41.59.png
Screen Shot 2018-08-14 at 19.41.59.png

Neti Pot / THB 300

8.82

กาล้างจมูก รูปช้าง ทำจากเซรามิก ใช้งานสะดวก น้ำเกลือไหลดี นำเข้าไมโครเวฟได้ งานคุณภาพคงทนถาวร ไม่หมดอายุเหมือนพลาสติก ปลอดภัยจากสารเคมี ชิ้นงานประณีต สวยงาม ล้างทำความสะอาดง่าย มีหลายสี สะดวกในการแยกแยะเจ้าของ จุน้ำเกลือได้ถึง 200 ซีซี

Add To Cart